وب سایت رسمی استاد علی اکبر شکارچی


تولید شده به وسیله:
وضعیت فعلی سایت:
در دست ساخت - Offline
آدرس :

طراحی وب سایت:
پیاده سازی وب سایت:

 

وب سایت رسمی استاد علی اکبر شکارچی، به وسیله سیستم روز نوشت فارسی (نسخه 1.5 - ویرایش شخصی) مدیریت و به روز رسانی می شود.

برخی از تکنولوژی های به کار رفته در این پایگاه عبارتند از :

  • Microsoft ASP.net 2.0
  • Microsoft ADO.net
  • Microsoft Access
  • AJAX
  • JavaScript
  • CSS
  • ...
 
مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان